Obserwuj nas

Rozgrywki

Klasyfikacja Pro Junior System po 28. kolejce Lotto Ekstraklasy

Krótkie przypomnienie o projekcie, w jaki sposób dany klub gromadzi punkty, kto jest młodzieżowcem a kto wychowankiem według przepisów PZPN.

Zasada punktowania Pro Junior System w Ekstraklasie jest prosta. Liczba minut spędzonych przez wychowanka na boisku zostaje pomnożona przez 2. W przypadku młodzieżowca, liczba minut nie podwaja się, jest taka sama.

Słownik Pro Junior System w Ekstraklasie

Młodzieżowiec to gracz, który posiada obywatelstwo polskie. W obecnym sezonie pod uwagę brani są gracze urodzeni w roku 1996 oraz młodsi.

Wychowanek to młodzieżowiec, który pomiędzy 12. a 21. rokiem życia, spędził w klubie 3 pełne sezony lub 36 miesięcy (może być z przerwami).

Po co został wprowadzony projekt?

Po to, aby kluby Ekstraklasy, I oraz II Ligi chętniej korzystały z usług swoich młodych zawodników, tym samym, aby ich udział w grze zespołu wzrastał. Pula nagród dla trzech najlepszych klubów Ekstraklasy to 3 miliony złotych, rozdzielone odpowiednio: 1. miejsce  – 1,4 mln zł, 2. miejsce – 1 mln zł, 3. miejsce – 0,6 mln zł. Pieniądze powinny być traktowane jako miły dodatek, nie odgrywając kluczowej roli w projekcie.

Klasyfikacje po 28. kolejce Lotto Ekstraklasy

pro junior system 28* Na czerwono zaznaczeni zostali zawodnicy, którzy nie będą już reprezentować barw klubów ESA i nie rozegrali wymaganej liczby 270 minut, aby mogli  oficjalnie punktować. Na żółto – zawodnicy, którzy zaliczyli wymagane 270 minut, a więc oficjalnie zapunktowali, jednak nie będą występować w rundzie wiosennej na boiskach ESA, ponieważ zostali wypożyczeni.

***

pro junior system 28

***

pro junior system 28

Zapraszamy do zaglądania pod #ProJuniorSystem na Twitterze!

Skomentuj

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz więcej Rozgrywki